Vanhemmille

Vanhemmat

ovat lapsen ensimmäiset ja pitkäaikaisimmat kasvattajat. Tekemällä yhteistyötä lapsesi alkutaipaleella varmistamme, että hän saa parhaimman mahdollisen alun kehitykselleen ja oppimiskyvylleen.  Tämä on ensisijaisen tärkeää etenkin silloin kun lapsi oppii leikkikoulussamme englannin toisena tai jopa kolmantena kielenä.

On erittäin tärkeää, että vanhemmat uhraavat joka päivä hieman aikaa lukemalla, leikkimällä ja keskustelemalla hänen kanssaan hänen äidinkielellään.

Me pyrimme aina siihen, että yhteistyö vanhempien ja opettajiemme välillä on saumatonta. Onnistuneessa kumppanuudessa tieto ja taidot kulkevat molempiin suuntiin.

Parents

Are a child’s first and most enduring educators. When we work together in the early years the results have a positive impact on the child’s development and learning. This is especially necessary when the child is learning English at the kindergarten as a second, or even third, language.

It is vitally important for the parents to support the child’s mother tongue by finding time each day to read, play, talk with the child and ask questions in the mother tongue.

We seek to develop an effective partnership with parents. A successful partnership needs a two-way flow of information, knowledge and expertise.

Me olemme aina valmiita keskustelemaan

Vastaamme mielellämme kaikkiin leikkikouluamme koskeviin kysymyksiin – kuinka pyöritämme päivittäistä toimintaamme ja kuinka tiettyihin toimintatapoihin on päädytty. Olette aina tervetulleita vierailulle tai ottamaan meihin yhteyttä, jos teillä on kysymyksiä tai huolenaiheita!

Käyttäymismallit

Me uskomme vakaasti siihen, että lapset (ja aikuisetkin!) menestyvät parhaiten ympäristössä, jossa jokainen tietää miten hänen odotetaan käyttäytyvän. Turvallisessa ympäristössä lapset voivat kehittyä ja oppia ilman pelkoa joutuvansa torjutuksi. Me tähtäämmekin siihen, että lapsemme oppivat itsehillintää ja kasvattavat itsetuntoaan keskinäisen kunnioituksen ja rohkaisun ilmapiirissä.

We are always willing to discuss

Any questions a parent may have about the kindergarten, how it is run and how/why certain policy decisions are made. Please feel free to contact us and pop by for a visit if you have any questions or concerns!

Managing behaviour

We believe that children and adults flourish best in an ordered environment in which everyone knows what is expected of them and the children are free to develop their play and learning without fear of being hurt or hindered by anyone else.

We aim to work towards a situation in which children can develop self-discipline and self-esteem in an atmosphere of mutual respect and encouragement.